ચાલતી પટ્ટી

બ્લોગ બની ગયા પછી તમે જાતે ડેટા/ફાઇલ અપલોડ કરી શકશો.ચાલુ બ્લોગને આકર્ષક લુક આપવા માટે સપર્ક -mo.99133 71388

બ્લોગના કેટલાક નમૂનાઓ જુઓ

બ્લોગ /વેબસાઈટ બનાવવા સંપર્ક કરો -પુરણ ગોંડલિયા , 
M.-99133 71388 : આજ સુધીમાં 300  જેટલા બ્લોગ/વેબસાઇટ્સ બનાવેલ છે.કે જે કોઇ શિક્ષક દ્વારા આ ક્ષેત્રમાં રાજયમાં રેકોર્ડ્બ્રેક કામગીરી છે.

Create Blog

 • અત્યાર સુધી આપનું શેરીંગ તમારા કોમ્પ્યુટર/મોબાઇલ/આસપાસના મિત્રો/ફેસબુકના ગૃપ કે વોટ્સ એપના ગૃપ પુરતુ જ સીમિત હતુ.પણ હવે ..?તમારા વિચારોને,તમારી પાસે રહેલ ઉપયોગી માહિતીને દેશ અને દુનિયા સામે મુકો બ્લોગના માધ્યમ દ્વારા 
 • ટેકનોલોજીના આ યુગમા શેરીંગ માટે શ્રેષ્ઠ માધ્યમ - બ્લોગ
 • બ્લોગ શા માટે .......???????
 • લાઇફ્ટાઇમ ફ્રી
 • અનલિમિટેડ સ્પેસ
 • Word,PDF,Excel,PPT,Mp3,Photo દરેક પ્રકારનું મટીરીયલ્સ મુકી શકશો.
 • કોઇ પણ જગ્યાએથી ડેટા મુકી શકો/ડાઉનલોડ કરી શકો.
 • ડેટા સ્ટોર સેફ ઓનલાઇન
 • તમારી એક આગવી ઓળખ-બ્લોગના માધ્યમથી લોકો આપને ઓળખતા થાય.
 • તમારી પસંદગી મુજબ બ્લોગ બનાવી આપવામાં આવશે.
 • તમારો બ્લોગ બની ગયા પછી તે્માં તમારી પાસે રહેલ માહિતી કેવી રીતે મુકવી શીખવવામાં આવશે,
 • આ બ્લોગને વેબસાઇટમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા માંગતા હોય તો તે પણ કરી આપવામાં આવશે.દા.ત.જો બ્લોગ rajeshpatel.blogspot.in હોય તો આ મુજબ કરી શકાશે...............
  www.rajeshpatel.in
  (વાર્ષિક ચાર્જ રહેશે.)
  www.rajeshpatel.org
  (વાર્ષિક ચાર્જ
  રહેશે.)
  www.rajeshpatel.com
  (વાર્ષિક ચાર્જ
  રહેશે.)
 •  વધુ માહિતી માટે સંપર્ક - M.99133 71388
 • એક સાઇડમાં ગેજેટ્સ - જેમ કે /કુલ મુલાકાતીઓ/કોન્ટેક મી/ ઉપયોગી સાઇટનું લિસ્ટ/ અન્ય ગેજેટ/ફેસબુક લિંક/વોટ્સ એપ લિંક / વગેરે.